Ludger

Leven

Kerken

Scholen

Monumenten

Boeken

Verenigingen

Ludgerpad

Nieuwsbrieven
Website bijgewerkt 11-11-2019.
LudgerkringHet wandelboekje

Ludgerkring culturele ANBI status

Internetsite over het leven en werken van de Nederlandse missionaris St. Ludger (Fries: Liudger, latijn: Ludgerus).

Stichting Ludgerkring

Dat is de officiële naam van de Ludgerkring.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de
secretaris: walter.rovers@outlook.com
of bij de bouwer van de site: e.ivens@hccnet.nl.
De Ludgerkring heeft een culturele ANBI status.
Ons rekeningnummer is NL04 RABO 0380 2028 32
t.a.v. Stichting Ludgerkring te Aalten.

Donateurs en nieuwsbrief

U kunt donateur worden van de Ludgerkring. Aanmelding via de secretaris, de heer Rovers. Uiteraard krijgen de donateurs de Nieuwsbrieven die verschijnen. En als er tussendoor een extra activiteit plaats vindt, krijgen de donateurs dat uiteraard ook te horen. De bijdrage van donateurs bedraagt € 7,50 per jaar.

Ludgerpad

Het Ludgerpad loopt van Zutphen tot Burlo, enkele kilometers over de Duitse grens. In het wandelboekje uit 2011 is alles in twee richtingen beschreven tot aan Aalten. Op deze website wordt het hele traject kort beschreven. We hebben gesprekken met mensen in Duitsland voor een vervolg tot aan Münster.