Liudger

leven

kerken

scholen

monumenten

boeken
---Nederlandstalig
---Duits, Werden
---Duits, overige

verenigingen

actueel

Ludgerpad






e.ivens@hccnet.nl

Liudgerkring Oost Gelderland Boekenlijst
bijgewerkt 13 mei 2007

Sierksma, Liudger Thiadgrimszoon

Ludgerus, een heilige voor Europa

Kronyck, Salehem 25 jaar

Aalten, Kerken in de kijker

Stripboek, Heilige Ludger

20 Ludgerkerken





Klaes Sierksma:
Liudger Thiadgrimszoon,
Leven en voortleven van een Christus-prediker.


Dit is het standaardwerk waarin heel veel over Liudger te vinden is. Niet alleen over zijn leven en werken. Maar vooral ook door de beschrijving van de plaatsen in Nederland waar nog iets is, dat aan Liudger herinnert.

Uitgeverij Van Wijnen, Franeker 1995.
282 pagina's met ongeveer 50 zwart/wit illustraties.

naar boven


Ludgerus, een heilige voor Europa.
Catalogus van de tentoonstelling in het kader van
1200 jaar Zele (B), april 2000.


Historische inleiding van prof. dr. Marc van Uytfanghe, Gent.

Uitgever: parochiecentrum, Heilig Hartplein 10, 9240 Zele.
144 pagina's, ongeveer 100 illustraties,
de meeste in kleur.

naar boven


Kronyck, Salehem 25 jaar.
Tijdschrift van de oudheidkundige kring Deutekom en de oudheidkundige verenigingen Salehem en Gander.
.

Hierin het artikel van Co Roording:
Liudger en de Achterhoek.
Een artikel naar aanleiding van het 1200 jarig bestaan van het dorp Zelhem. Dit bestaan valt af te leiden uit een oorkonde die door Liudger in 801 is ondertekend.
8 pagina's, 5 zwart/wit afbeeldingen.

Redactie: Verdilaan 23, Doetinchem, tel 0314-325029.
25e jaargang, december 2001, nr 102.

Totale tijdschrift 48 pagina's.

naar boven


Hans de Graaf e.a.:
Kerken in de kijker.


Geschiedenisboekje voor de basisschool.
Dit boekje vertelt kort, over hoe de mensen vroeger in de Achterhoek leefden. Het gaat daarna vooral in op de kerstening van de streek. De kerken in Aalten en Bredevoort komen daarna in beeld.

Uitgeverij Fagus, Aalten 2001, ISBN 90-70017-60-1.
56 pagina's met 64 illustraties, grotendeels in kleur.

naar boven


Rainier Bareis en Alain d'Orange:
Heilige Ludger.


Stripboek in kleur, voor kinderen basisschool.
In de tekeningen met balonteksten wordt het leven van Ludger weergegeven. Op de achterzijde van het boek staat de legende van de verdrijving van de ganzen.

Aartsbisdom Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, dpd@aartsbisdom.nl.
36 pagina's in kleur.

naar boven


Ludgeruskerk Zele:
Sint-Ludgerus achterna.


Folder met:
4 kerken in Nederland,
12 in Duitsland,
2 in BelgiŽ,
1 in BraziliŽ en
1 kerk op Formosa.
Sint-Ludgerusparochie, H. Hartplein 9, B 9240 Zele, BelgiŽ, juli 2004.
12 pagina's in kleur, 12 zwart-wit.

naar boven