Ludger

Leven

Kerken

Scholen

Monumenten

Boeken

Verenigingen

Ludgerpad

Nieuwsbrieven
Website bijgewerkt 9-8-2019.
Ludgerkring Oost Gelderland

Aanvraag ANBI status Stichting Liudgerkring Oost Gelderland

De Ludgerkring heeft in 2019 een aanvraag ingediend voor de ANBI status. Hieronder treft u de daarbij horende stukken aan.

  1. Balans van de stichting, 2018
  2. Stichting: doelstelling en bestuur
  3. Beleidsplan 1-1-2018 t.m. 31-12-2020
  4. Jaarverslag 2018