Ludger

Leven

Kerken

Scholen

Monumenten

Boeken

---Nederlands

---Duitstalig

Verenigingen

Ludgerpad

Nieuwsbrieven


Pagina bijgewerkt 7-7-2019.

Ludgerkring Oost Gelderland
Boeken over Ludger en alles daar omheen


Een complete boekenlijst vindt u in onze catalogus
Die lijst bevat slechts de schrijver, de titel, eventueel ondertitel en gegevens van de uitgave.

Op deze pagina staat van 13 Nederlandstalige boeken een beperkte toelichting.Klaes Sierksma:
Liudger Thiadgrimszoon,
Leven en voortleven van een Christus-prediker.


Dit is het standaardwerk waarin heel veel over Liudger te vinden is. Niet alleen over zijn leven en werken. Maar vooral ook door de beschrijving van de plaatsen in Nederland waar nog iets is, dat aan Liudger herinnert.

Uitgeverij Van Wijnen, Franeker 1995.
282 pagina's met ongeveer 50 zwart/wit illustraties.
Ludgerus, een heilige voor Europa.
Catalogus van de tentoonstelling in het kader van
1200 jaar Zele (B), april 2000.


Historische inleiding van prof. dr. Marc van Uytfanghe, Gent.

Uitgever: parochiecentrum, Heilig Hartplein 10, 9240 Zele.
144 pagina's, ongeveer 100 illustraties, de meeste in kleur.
Kronyck, Salehem 25 jaar.
Tijdschrift van de oudheidkundige kring Deutekom en de oudheidkundige verenigingen Salehem en Gander.

Hierin het artikel van Co Roording:
Liudger en de Achterhoek.
Een artikel naar aanleiding van het 1200 jarig bestaan van het dorp Zelhem. Dit bestaan valt af te leiden uit een oorkonde die door Liudger in 801 is ondertekend.
8 pagina's, 5 zwart/wit afbeeldingen.

In dit nummer tevens:
Job de Gelder: Heren van Zellem.
Wordt er misschien een Duits "Salehem" bedoeld? 5 pagina's.

Jan Oonk: Van Widapa tot Lemkesbeumken.
Veldnamen in Zelhem. 10 pagina's.

Redactie: a.arendsen4@kpnplanet.nl, tel 0314-335410.
25e jaargang, december 2001, nr 102.
Totale tijdschrift 48 pagina's.
Kronyck, Waar lag Widapa?
Tijdschrift van de oudheidkundige kring Deutekom en de oudheidkundige verenigingen Salehem en Gander.

Hierin het bovengenoemde artikel van Job de Gelder.
4 pagina's, 3 zwart/wit afbeeldingen.

Redactie: a.arendsen4@kpnplanet.nl, tel 0314-335410.
26e jaargang, maart 2002, nr 103.
Totale tijdschrift 48 pagina's.
Kronyck, De oorkonde van Salehem.
Tijdschrift van de oudheidkundige kring Deutekom en de oudheidkundige verenigingen Salehem en Gander.

Hierin het bovengenoemde artikel van Job de Gelder.
4 pagina's, 2 zwart/wit afbeeldingen.

Redactie: a.arendsen4@kpnplanet.nl, tel 0314-335410.
26e jaargang, juni 2002, nr 104.
Totale tijdschrift 48 pagina's.
Hans de Graaf e.a.:
Kerken in de kijker.


Geschiedenisboekje voor de basisschool.
Dit boekje vertelt kort, over hoe de mensen vroeger in de Achterhoek leefden. Het gaat daarna vooral in op de kerstening van de streek. De kerken in Aalten en Bredevoort komen daarna in beeld.

Uitgeverij Fagus, Aalten 2001, ISBN 90-70017-60-1.
56 pagina's met 64 illustraties, grotendeels in kleur.
Rainier Bareis en Alain d'Orange:
Heilige Ludger.


Stripboek in kleur, voor kinderen basisschool.
In de tekeningen met balonteksten wordt het leven van Ludger weergegeven. Op de achterzijde van het boek staat de legende van de verdrijving van de ganzen.

Aartsbisdom Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, dpd@aartsbisdom.nl.
36 pagina's in kleur.
Ludgeruskerk Zele:
Sint-Ludgerus achterna.


Folder met:
4 kerken in Nederland,
12 in Duitsland,
2 in België,
1 in Brazilië en
1 kerk op Formosa.
Sint-Ludgerusparochie, H. Hartplein 9, B 9240 Zele, België, juli 2004.
12 pagina's in kleur, 12 zwart-wit.
M. Reinders O.F.M.:
Withmundi Wichmond 794-1968


Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Wichmond,
met veel aandacht voor de bewijzen van deze geschiedenis.

Uitgave De Walburgispers, 1968.
26 pagina's, 10 foto's, zwart/wit.
dr. L. Jongen:
Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger


Middelnederlandse levensbeschrijving van Ludger, bewaard in een bibliotheek in Brussel en hertaald in modern Nederlands.
Met inleiding over het leven van Ludger, het historisch kader, de Middelnederlandse Vitae, de verering in De Lage Landen en 'All over the world'.

Uitgave verschenen op 29 maart 2009.
Uitgeverij Verloren, Hilversum.
ISBN 978-90-8704-089-5
96 pagina's, 83 foto's en 14 facsimile, € 14,-.
Sehe auch der Deutsche Ausgabe von Dialogverlag in Münster.
Ludgerkring Oost-Gelderland: Ludgerpad,
wandelen door de Gelderse Achterhoek.


Wandeling van Zutphen tot Aalten of omgekeerd.
Hoofdroute 50 km via Vierakker, Hengelo (Gld), Zelhem en Halle. Nevenroute 44 km van Zelhem via Doetinchem, Zieuwent, Lichtenvoorde naar Aalten.
Alle plaatsen in de Achterhoek, met een Ludgerherinnering, worden in de uitgave kort beschreven.

Uitgave mei 2011, Ludgerkring Doetinchem/Aalten.
ISBN 978-90-79864-02-7
48 pagina's, 15 kaartjes, 30 (kleine) kleurenfoto's, € 4,95.
Kronyck, tijdschrift van de oudheidkundige kring Deutekom en de oudheidkundige verenigingen Salehem en Gander.

Hierin drie artikelen van Job de Gelder over het leven van Ludger:
Liudger, zendeling van de Saksen en Friezen.

In het eerste artikel vooral de periode tot 784, Ludgers reis naar Rome. In dit artikel ook zijn levensloop via jaartallen.

Het tweede artikel gaat vooral over de oorkondes waarin schenkingen zijn vastgelegd en de kerken die Ludger gesticht heeft. Ook de verschillende plaatsen waar Ludger zijn klooster wilde stichten.

Het derde stuk gaat over het overlijden en de begrafenis van Ludger. Ook de bevindingen bij de opening van de schrijn in 2007 komen uitgebreid aan de orde.

Eerste artikel: 9 pagina's, 2 zwart/wit en 4 kleuren afbeeldingen,
33e jaargang nr 132, juni 2009.
Tweede artikel: 7 pagina's, 3 zwart/wit afbeeldingen,
33e jaargang nr 133, september 2009.
Derde artikel: 5 pagina's, 6 zwart/wit afbeeldingen,
33e jaargang nr 134, december 2009.

Redactie: a.arendsen4@kpnplanet.nl, tel 0314-335410.
Elk totale tijdschrift: 36 a 44 pagina's.
Liudger (Ludger, Ludgerus 742-809).

Een korte levensbeschrijving. Uitgegeven in 2004 ter gelegenheid van de Ludgerestafette (Pasen 2004-Pasen 2005).

Redactie: Ludgercomité in samenwerking met de Ludgerkring Oost Gelderland.
16 pagina's A5 formaat met 6 afbeeldingen in kleur.
Te koop voor € 3,- exclusief verzendkosten bij de Ludgerkring