Ludger

Leven

---afkomst en onderwijs
---voortgezet onderwijs
---bij de Friezen, Italië

---bij de Saksen, Münster

---Ludger de voltooier
---Ludgers bekendheid
---Ludger en de Achterhoek

Kerken Ludgerkring Oost Gelderland

Scholen

Monumenten

Boeken

Verenigingen

Ludgerpad

Nieuwsbrieven


Pagina bijgewerkt 11-7-2019.Beeld van st. Ludger in de kerk van Billerbeck

Beeld van st. Ludger als bisschop, in de kerk van Billerbeck792 – 809


Het Ludgermonument

Het monument tussen Zutphen en Baak, waar Ludger rond 792 de IJssel overtrok

Bij de Saksen

Ludger begon aan zijn bekeringswerk onder de Saksen rond 792 vanuit de Veluwe, stak bij Brummen de IJssel over en trok via Vierakker/Wichmond en Zelhem verder de Achterhoek en Westfalen in. Zoals in de beide geschiedenisboeken wordt beschreven, trad Karel tegen de zich hardnekkig verzettende Saksen nog harder op dan tegen de Friezen. Het is een strijd van meer dan dertig jaar geweest, die in 772 begon. De Saksische leider, Widukind, liet zich dan wel dopen in 785, maar daarmee hield het verzet niet op. Dat gebeurde pas in 804.


Eerste bisschop van Münster

Karel had het grote Saksenland in acht bisdommen ingedeeld, waarvan Münster er een was. Daar zou Ludger zijn bisschopszetel vestigen. Het gebeurde in 805, waarna hij tot zijn dood daar nog vier jaar bisschop was. Hij stierf in 809 in Billerbeck, ten westen van Münster, en werd begraven in Werden vlak bij het klooster dat hij een eind zuidelijk van Münster in Werden aan de Ruhr had gesticht. Werden grenst tegenwoordig door de groei van Essen aan deze stad.