Ludger

Leven

---afkomst en onderwijs
---voortgezet onderwijs
---bij de Friezen, Italië
---bij de Saksen, Münster
---Ludger de voltooier

---Ludgers bekendheid

---Ludger en de Achterhoek

Kerken Ludgerkring Oost Gelderland

Scholen

Monumenten

Boeken

Verenigingen

Ludgerpad

Nieuwsbrieven


Pagina bijgewerkt 12-7-2019.Ludgers bekendheid

Afbeelding uit de 'Vita Secunda

Ludger speelt als kind met boeken, afbeelding uit de 'Vita Secunda

Zoals al gezegd, Ludger is relatief onbekend gebleven. Dat is verwonderlijk. Op de eerste plaats, omdat hij nota bene van Nederlandse afkomst is. Dat was iets bijzonders in die tijd van Angelsaksische monniken in ons land. Ludgers tijd van leven viel ongeveer samen met die van Karel de Grote, die Ludger, om het in onze taal te zeggen, niet weinig gepromoot heeft. Er is vlak na zijn dood een vita (levensbeschrijving) van hem uitgekomen, niet lang daarna een tweede en weer later een derde. Bij de tweede zijn mooie afbeeldingen bewaard gebleven. Ludger schreef ook zelf een vita, namelijk van zijn Utrechtse leermeester abt Gregorius, in het Latijn zoals de meeste geschriften in die tijd. Bij het zeer weinige dat bewaard is gebleven, staat geen schrijversnaam vermeld, maar wel bij de vita van Gregorius. Ludger is de eerste bij naam bekende schrijver in ons land. Hij had redelijk bekend kunnen zijn, maar is het niet.

Ludgerbeeld voor de voormalige kweekschool

Ludgerbeeld voor de voormalige kweekschool in Hilversum, 1947

Er was en is natuurlijk wel iets dat aan Ludger herinnert. Zo waren er kerken en basisscholen die Ludgers naam droegen en zelfs een pedagogische academie in Hilversum. Maar vele zijn ook weer verdwenen of verloren hun naam. Er is echter ook een positieve ontwikkeling. In 1950 was een van de bestuursleden die een katholieke middelbare school in Doetinchem stichtten een Ludgerkenner. Hij kwam met de naam
St.-Ludgercollege. In 1994 fuseerden in Drachten zes VO-scholen en kozen de naam Christelijke Sg Liudger (www.csgliudger.nl).
In 2010 werd het aantal parochies in het aartsbisdom Utrecht door samenvoegingen teruggebracht van 360 naar 45. Twee van die nieuwe grote parochies kozen de naam Ludger. En uiteraard is er nog de Ludgerkring Oost-Gelderland.