Ludger

Leven

Kerken

Scholen

Monumenten

Boeken

Verenigingen

---Oost Gelderland
---Billerbeck

---Essen-Werden

---Zele, België
---Smedekinck
---Ludgerkerkje

Ludgerpad

Nieuwsbrieven


Pagina bijgewerkt 7-7-2019.
Ludgerkring Oost Gelderland

Werden bij Essen


Ludgerprocessie Werden

Een maand na zijn overlijden in Billerbeck, is Ludger in zijn klooster in Werden begraven. Zijn lichaam wordt daar nog steeds goed bewaard in de krypte onder de basiliek.

Op de eerste zondag van september vindt er altijd een plechtige mis plaats, waarna de schrijn met Ludger in een grote processie door het stadje wordt rondgedragen. Daarvoor zorgt de aktieve club die het spoor volgt dat Ludger heeft uitgezet. U kunt deze mensen bereiken op het adres:

Gemeinschaft des Heiligen Liudger,
Brückstrasse 77,
45239 Essen, Deutschland.