Liudger NL

Ludger

leven

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen
---Oost Gelderland
---Billerbeck
---Essen-Werden
---Zele BelgiŰ
---Smedekinck
---Ludgerkerkje Zelhem

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven


e.ivens@hccnet.nl

Het Ludgerkerkje van 2001 tot heden........... Pagina bijgewerkt 29 oktober 2016.

het eerste kerkje naast de Lambertikerk Het eerste Ludgerkerkje werd ter gelegenheid van 'Zelhem 1200' gebouwd op het terrein van de Lambertikerk. Het stond dus heel centraal in Zelhem. Het werd in 2001 gebouwd op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging van Zelhem.
Het kerkje was 4 bij 6 meter. Dat zijn de maten die gevonden werden in het koor van de Lambertikerk, toen na de oorlog de zwaar beschadigde kerk herbouwd werd.
Het gereconstrueerde kerkje werd gebouwd met eenvoudige materialen, zoals leem, twijgen en riet. Dat gebouwtje is daarna weer afgebroken.
kaartje met plaats waar het tweede kerkje stond Een nieuw kerkje
Men verlangde in Zelhem terug naar het 'middeleeuwse' kerkje. Daartoe werd een "Stichting Ludgerkerkje" opgericht. Die zorgde dat er in 2006 weer een kerkje werd gebouwd, op geringe afstand van de Lambertikerk, zie kaartje. Het nieuwe kerkje stond op die plaats van 2006 tot 2013.
De stichting gaf het kerkje een nieuwe sociaal-culturele en toeristische bestemming. De opening van dit nieuwere kerkje vond plaats op 7 oktober 2006. Hieronder ziet u een verslag van de feestelijkheden bij de opening.
Onder belangstelling van een honderdtal genodigden verrichtte pater Co Jansen de opening, in het bijzijn van twee vertegenwoordigers van de Lambertikerk. Pater Jansen is een Benedictijner monnik in de Slangenburg. Ook Ludger had 1200 jaar geleden nauwe banden met de Benedictijnen.

Vooraf had Harry ten Tije, voorzitter van de Stichting Ludgerkerkje, de gasten verwelkomd. Daarna had Gerard Bomers, voorzitter van de Ludgerkring Oost-Gelderland, verteld wie Ludger was en wat zijn betekenis is voor de Achterhoek.

Daarna werd een toneelstukje opgevoerd waarin de boeren aan Ludger vroegen om iets te doen aan de ganzenplaag. In het stukje figureerden ook echte levende ganzen die door de boeren naar de kerk werden geleid!

Voor en na de opening werd het gezelschap getrakteerd op oude muziek op historische instrumenten, ten gehore gebracht door het Iranz˙ Ensemble. Het geheel werd afgesloten met een kopje thee of koffie in de tent die (tijdelijk) achter het Ludgerkerkje was geplaatst.

Hieronder staan een aantal foto's van de opening van het Ludgerkerkje.

Welkomstwoord van dhr. ten Tije

Het leven van Ludger door dhr. Bomers

Boeren sturen de ganzen naar de kerk

Pater Jansen opent het Ludgerkerkje

De boeren met Ludger

Oude muziek: Iranz˙ Ensemble

Een nieuwe plaats voor het kerkje.
Het beheer van dit alleen-staande kerkje uit 2006 werd lastig. Daarom heeft het bestuur van museum Smedekinck het kerkje overgenomen. Op 19 oktober 2013 werd het kerkje verplaatst naar het terrein van het museum. Zie de foto's hieronder.
Daarna werd uiteraard het kerkje heropend. Dat was op 4 januari 2014. De heer De Boer sprak daarbij de woorden. En Walter Rovers opende als 'Ludger' het kerkje.

het kerkje wordt opgetild

Het kerkje wordt opgetild

het kerkje bij het museum Smedekinck

Het kerkje arriveert bij het museum

Toespraak van de heer De Boer

Toespraak van de heer De Boer

Het kerkje is heropend

Het kerkje is heropend

naar boven