Ludger

leven

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel
binnenkort
---onlangs

ludgerpad

nieuwsbrieven


e.ivens@hccnet.nl

Ludgerkring Oost Gelderland

Pagina bijgewerkt 4 mei 2016.


De volgende bijeenkomst van de Ludgerkring samen met het Ludgercomité is nog niet afgesproken.

Tot 2017 hebben wij de volgende doelen geformuleerd:
- Ludgerpad inclusief stuk door Duitsland (hernieuwd) uitbrengen
- Vita 1 en/of vita 2 vertalen en uitbrengen in 2017
- De contacten met Billerbeck, Werden, Zele en die in Nederland blijven onderhouden.
- Ook het contact met de RK locatieraad in Vierakker heeft nog steeds onze warme belangstelling.

Het Ludgerpadboekje is in herdruk verschenen. Dit is het traject door de Achterhoek, van Zutphen tot Aalten. In Duitsland wordt op 21 augustus een 'Baumberger Ludgerusweg' geopend. Die gaat vanaf Coesfeld richting Münster.
We werken nu samen met enkele Duitse organisaties om ons en hun wandelpad door te trekken tot Münster. Eind 2015 worden diverse instanties uit Duitsland en Nederland uitgenodigd om te bezien of een gezamenlijk project Aalten-Coesfeld mogelijk is.

Er vinden gesprekken plaats met het museum Smedekinck over het onderbrengen van onze boeken en eventueel ook onze overige documentatie in hun gebouw. Als dit doorgaat, dan is deze informatie voor iedereen daar in te zien.

We zetten onze medewerking in het Ludgercomité voort, samen met de groep rond Utrecht (Zuilen). Samen met dit comité willen we proberen de Ludgergedachtenis in het bisdom Utrecht blijvend te laten worden. Hierbij horen het beheer van het Ludgermonument aan de IJssel en hulp bij de organisatie van activiteiten in de Willibrorduskerk te Vierakker.