Liudger NL

Ludger

leven

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel
---binnenkort
onlangs

ludgerpad

nieuwsbrieven


e.ivens@hccnet.nl

Ludgerkring Oost Gelderland

Pagina bijgewerkt 9 december 2017.

Ludger Brummelaar overleden
Op 3 december 2017 is pastoor Ludger Brummelaar overleden. Klik hier voor een in memoriam (pdf).

Ook in 2017 waren er enkele vergaderingen van de ludgerkring samen met mensen van het Ludgercomité uit Utrecht. Daarvan zijn op deze website geen verslagen te vinden. Wel kunt u op deze website nog de digitale nieuwsbrieven van 2016 en 2017 aantreffen. Zie hiervoor nieuwsbrieven.

Een vergadering van de Ludgerkring samen met het Ludgercomité was op 9 februari 2016.
Er werd gesproken over eventuele activiteiten in 2017 (1275e geboortejaar Ludger). Daarbij denken we aan drie dingen, het liefst in combinatie met elkaar. Maar we realiseren ons dat het lastig zal zijn om ook daadwerkelijk die drie dingen te realiseren op deze betrekkelijk korte termijn:
- Het uitbrengen van een glossy over Ludger, vertaald naar de huidige tijd?
- De verbetering van het Ludgerpad in de Achterhoek en uitbreiding naar de Baumberger Ludgerusweg in Duitsland?
- Het organiseren van een tentoonstelling in de Achterhoek over Ludger?

Bovendien werd op 9 februari de planning van een volgende Nieuwsbrief besproken. Die is in maart 2016 uitgekomen,
zie lunb1630.htm.

Op donderdag 28 april 2016 was de jaarlijkse Ludgervesper in de Willibrorduskerk te Vierakker. Omdat de paaszaterdag dit jaar op 26 maart viel, de sterfdag van Ludger, was deze keer gekozen voor de datum waarop Ludger definitief begraven werd. Dat was in Werden op 28 april 809.
De vesperdienst had als thema "Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen die onder u arbeiden en die u leiden in de Heer en u terechtwijzen, te waarderen en hen om hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren" (1 Tess. 5,12-13). Koos Smits, priester uit de Ludgerusparochie te Utrecht was de celebrant. Zijn verkondiging in deze vesperviering kunt u nog nalezen in het pdf-bestand ludacG4d.pdf.


Voorbeden door Walter Rovers, Günther Mayer, Jan Marijnissen, Koos Smits (v.l.n.r.)

Aan het einde van de viering gingen de aanwezigen met een aantal kaarsje naar de Ludgertuin, die in aanleg is. In die tuin is onlangs het beeld geplaatst dat afkomstig is van de Ludgeruskweekschool te Hilversum. Daarvoor heeft het beeld tientallen jaren in Muiderberg gestaan.


Op weg naar het Ludgerbeeld.

Bij het beeld gekomen hield pastor Smits nog een korte toelichting. Na een gebed werd het beeld ingezegend.


Het beeld in de Ludgertuin te Vierakker wordt ingezegend.