Ludger

leven
---oorsprong
---opleiding
---bij de Friezen
---reizen
---bij de Saksen
---bisschop

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

moderne kaart van de mogelijke geboorteplaats van Ludger de wijk Zuilen van de stad Utrecht

Oorsprong
Sinds de volksverhuizing beheersten de Friezen niet alleen het noorden van het tegenwoordige Nederland, maar ook het westen en midden. De fries Wurssing, een rijke landeigenaar in het Utrechtse, werd bekeerd door de Angelsaks Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht.
De Friezen die zich lieten dopen, werden door hun koning Redbad gezien als verraders die heulden met de Franken. Daarom moest de familie van Wurssing voor enige tijd naar het veilige zuiden vluchten.

In 742, drie jaar na de dood van Willibrord, werd Ludger (Fries: Liudger) geboren uit het huwelijk van Wurssings zoon Thiadgrim met Liafburg in/op Suabsna, een landgoed aan de Vecht. De deskundigen zijn het er niet over eens waar Suabsna moet hebben gelegen. In Attinghem in de buurt van Breukelen? Of dichter bij Utrecht, in Zuilen (de Zweser Eng)?
Zie ook de tekst van de Ludgerkenner bij uitstek, Klaes Sierksma.
beeld van Bonifatius (Dokkum) De belangrijkste zendeling (missionaris) in die dagen was de Angelsaks Bonifatius, de apostel van Duitsland. De jonge Ludger heeft de bejaarde prediker zeker verschillende malen ontmoet. De moord van 5 juni 754 bij Dokkum moet diepe indruk op de jongen gemaakt hebben.