Ludger

leven
---oorsprong
---opleiding
---bij de Friezen
---reizen
---bij de Saksen
---bisschop

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

Draagaltaar, gebruikt door Ludger Ludger preekt in de Ommelanden

Missiewerk onder de Friezen
Een rustig leven van gebed en studie was voor de bibliofiel Ludger niet weggelegd. Hij koesterde ook een ander ideaal, dat van de peregrinatio, de heilige onrust van de zwervende evangelieprediker.
Zijn werkzaamheid als missionaris begon eigenlijk al toen hij in 775 de IJssel overstak. Hij herbouwde in Deventer het kerkje van de overleden Lebu´nus, dat in brand was gestoken door de Saksen. In 777 werd Ludger in Keulen tot priester gewijd. Daarna begint het echte missiewerk onder zijn nog heidense volksgenoten. Van 777 tot 784 trekt hij door Oostergo (in N.O. Friesland), kerkjes bouwend en parochies stichtend.

De tweede grote opstand van de Saksen, waarbij de Friezen in het noorden zich aansloten, noopte Ludger zich in Utrecht terug te trekken. In 787 begint de tweede Friese missiereis: tot 792 predikt hij in de Ommelanden (nu Gronings) en Ostfriesland (nu Duits). Opnieuw moet hij vanwege een opstand vluchten. In die dagen biedt Karel de Grote (768-814) hem de bisschopszetel van Trier aan maar Ludger weigert.