Ludger

leven
---oorsprong
---opleiding
---bij de Friezen
---reizen
---bij de Saksen
---bisschop

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

Reizen van Ludger (afbeelding Werden) Ludger bezoekt HelgolandReizen van Ludger


Ludger heeft heel wat afgereisd. Eerst in zijn jeugd toen hij studeerde. Later als missionaris onder de Friezen en onder de Saksen. Hij bezocht toen eerst Rome en ontmoette de paus. Dan verbleef hij 2,5 jaar in de beroemde abdij van Monte Casino, het klooster dat in 539 door Benedictus was gesticht (N.B. Ludger trad nooit toe tot die orde).

Ook in latere jaren was hij bepaald niet honkvast, men denke aan zijn reis naar Helgoland, aan de veldtocht van Karel de Grote naar de Elbe in 798, aan zijn aanwezigheid in Paderborn bij de ontmoeting van Karel de Grote en paus Leo III (een jaar later, in 800, werd Karel in Rome tot keizer gekroond).