Ludger

leven
---oorsprong
---opleiding
---bij de Friezen
---reizen
---bij de Saksen
---bisschop

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

Over de IJssel, naar de Achterhoek Voormalig kooster in Werden

Missiewerk onder de Saksen
In een strijd van meer dan dertig jaar (772-804) verzetten de taaie Saksen zich tegen de machtige Franken van Karel de Grote. Nederlagen en onderwerpen - en gedwongen bekeringen! - werden steeds gevolgd door opstanden. Er zijn aanwijzingen dat Ludger de militaire ondersteuning en de dwangmatige bekering in zijn hart afkeurde.

Na de doop van hertog Widukind (785) verdeelde Karel het Saksenland in acht missiegebieden. Het westelijk deel, d.w.z. de Achterhoek en een flink deel van Westfalen, wees hij toe aan de inmiddels vijftigjarige Ludger. In 793 bezocht deze de nederzetting Mimigernaford. Hij stichtte er een basilica, een monasterium (is klooster) en een domschool. Naar het monasterium werd de plaats later Münster genoemd.

Tussen 792 en 809 reisde Ludger met zijn gezellen onvermoeibaar rond door zijn 'bisdom'. Zo stak hij kort voor of rond 800 de IJssel over vanaf de Veluwe en stichtte parochies met kerkjes in o.a. Wichmond en Zelhem.

Net als Willibrord (Echternach) en Bonifatius (Fulda) droomde hij van een klooster om zich voor gebed, bezinning en boete te kunnen terugtrekken. In 799 koos hij als vestingplaats Werden, in de buurt van het huidige Essen. Werden lag op een flinke dus veilige afstand van het Saksenland!