Ludger

leven
---oorsprong
---opleiding
---bij de Friezen
---reizen
---bij de Saksen
---bisschop

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

Herdenkingsaltaar Billerbeck Processie in Werden

Ludger als bisschop
Nog steeds was Ludger geen bisschop! Pas op 30 maart 805, werd hij tot bisschop van Münster gewijd.
Op 26 maart 809 overleed hij in Billerbeck, 66 of 67 jaar oud. Ludger werd een maand later begraven in Werden.

Nog elk jaar, op de eerste zondag van september, wordt de schrijn met zijn stoffelijke resten in een plechtige processie in Werden rondgedragen.


Literatuur: zie het hoofdstuk boeken. Met name:

Klaes Sierksma: Liudger, Herkunt und Familie, 2000

Rudolf Schütz: St. Liudger, Zeuge des Glaubens, 2002

Rudolf Schütz: Seid Zeugen des Glaubens, 2005