Ludger

leven (4H + 4V)
---Ludgercollege gs
---afkomst en onderwijs
---voortgezet onderwijs
---bij de Friezen, Italië
---bij de Saksen, Münster
---Ludger de voltooier
---Ludgers bekendheid
---Ludger en de Achterhoek

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

LUDGER (LIUDGER, LUDGERUS) LEVEN EN WERK

742 -767 Afkomst en eerste onderwijs
Ludger werd drie jaar na de dood van Willibrordus geboren (742) in een oord dat later Zuilen is gaan heten en tegenwoordig een deel van de stad Utrecht is. Hij was de zoon van rijke Friese ouders, die al tot het christendom waren overgegaan. Er was inmiddels een domschool in Utrecht, geleid door abt Gregorius, waar Ludger tussen 755 en 767 naar toe ging. Die keuze kun je verwonderlijk noemen, als je weet dat hij als oudste zoon gemakkelijk had kunnen kiezen voor het beheer van het grote grondbezit van zijn vader. Kennelijk trok het leren hem sterker. Het was meestal de weg om priester te worden. Hij koos dus in feite voor een religieus bestaan, waarin hij afzag van persoonlijk bezit en een eigen gezin. Hij moet als jongen de oude Bonifatius in Utrecht enkele malen ontmoet hebben. Het kan niet anders of die heeft grote indruk op hem gemaakt.
Ludger gaat naar de domschool in Utrecht
Ludger gaat naar de domschool in Utrecht`, afbeelding uit de 'Vita Secunda'

Bonifatius beschermt zich met de Bijbel
Bonifatius beschermt zich met de Bijbel