Ludger

leven (4H + 4V)
---Ludgercollege gs
---afkomst en onderwijs
---voortgezet onderwijs
---bij de Friezen, ItaliŰ
---bij de Saksen, MŘnster
---Ludger de voltooier
---Ludgers bekendheid
---Ludger en de Achterhoek

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

LUDGER (LIUDGER, LUDGERUS) LEVEN EN WERK

767 ľ 777 Voortgezette opleiding en eerste werk
In 767 trok hij met een monnik mee naar York in Engeland. Daar kreeg hij dezelfde opleiding als zijn Angelsaksische voorgangers. Het was een centrum van onderwijs en wetenschap. Hij kreeg er les van de geleerdste man van die tijd, Alcu´n. Later werd deze leider van de hofschool van Karel de Grote en zelfs zijn minister. Ludger bleef er een jaar, maar kort daarna ging hij terug voor nog eens drie jaar onderricht. Weer terug in Utrecht werkte hij vier jaar als leraar op zijn oude domschool. In 775 deed hij zijn eerste missiewerk en wel in Deventer waar het kerkje van de al overleden monnik Lebu´nus in brand was gestoken door de Saksen. Hij herbouwde het. In 777, al 35 jaar oud, werd hij priester. Die late wijding is opvallend. Kennelijk studeerde hij graag, dacht hij goed na en maakte hij, om het in de taal van onze tijd te zeggen, een verantwoorde studie- en beroepskeuze.
Ludger als leerling van Alcuin
Ludger als leerling van Alcuin

Lebu´nus wordt opnieuw begraven
Lebu´nus wordt opnieuw begraven, afbeelding uit de 'Vita Secunda'