Ludger

leven (4H + 4V)
---Ludgercollege gs
---afkomst en onderwijs
---voortgezet onderwijs
---bij de Friezen, Italië
---bij de Saksen, Münster
---Ludger de voltooier
---Ludgers bekendheid
---Ludger en de Achterhoek

kerken

scholen

monumenten

boeken

verenigingen

actueel

ludgerpad

nieuwsbrieven

e.ivens@hccnet.nl

LUDGER (LIUDGER, LUDGERUS) LEVEN EN WERK

BETEKENIS: LUDGER DE VOLTOOIER
Het bekeringswerk in die vroege eeuwen heeft het christendom en de daarmee samenhangende cultuur in West-Europa gebracht. Het heeft daardoor bijgedragen aan het fundament van onze beschaving. Ludger heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Kijk je naar Nederland, dan zie je dat zijn naam veel minder bekend is dan die van Willibrord en Bonifatius. Waarschijnlijk komt dat, doordat hij niet zoals deze twee initiatiefnemer was. Hij leefde en ging aan het werk, toen Willibrord en Bonifatius het eerste werk al hadden gedaan. Ludger wordt daarom wel – terecht – de voltooier genoemd. Hij heeft het in gang gezette werk afgemaakt. Dat geldt natuurlijk vooral voor zijn arbeid bij de Friezen, waar Willibrord en Bonifatius al actief waren geweest. Hier in de Achterhoek en Westfalen is hij meer grondlegger geweest. Daarop wijst alleen al het feit dat hij de stichter van het bisdom Münster was, een van de oudste van Duitsland. In het door hem gestichte klooster in Werden is in de loop der eeuwen een beroemde bibliotheek ontstaan, een Europees centrum van kennis. Toen die in 1803 aan de staat kwam, zijn de belangrijke handschriften en boeken in Duitse universiteitsbibliotheken en in die van Leiden ondergebracht.
De bisschopskerk van Münster
De bisschopskerk van Münster

Het graf van Ludger in Werden
Het graf van Ludger in een kelder onder de kerk van Werden