Ludger

Leven

---afkomst en onderwijs
---voortgezet onderwijs

---bij de Friezen, Italië

---bij de Saksen, Münster
---Ludger de voltooier
---Ludgers bekendheid
---Ludger en de Achterhoek

Kerken Ludgerkring Oost Gelderland

Scholen

Monumenten

Boeken

Verenigingen

Ludgerpad

Nieuwsbrieven


Pagina bijgewerkt 11-7-2019.




777 – 792

Onder de Friezen

Ludger trok al reizend door het noorden bij zijn landgenoten rond. Dat was niet alleen het huidige Friesland maar ook Groningen tot een heel stuk oostelijk daarvan. Hij had een klein gezelschap van helpers om zich heen. Hij probeerde tijdens dat rondtrekken de mensen onderricht te geven, hen te winnen voor het christelijke geloof en kerkjes te bouwen. Het was er nog steeds gevaarlijk. De heerschappij die Karel de Grote bezig was te vestigen, maakte de situatie stabieler, anderzijds was het voor de Friezen moeilijk te aanvaarden dat hun stamgenoot Ludger samenwerkte met de Frankische vijand. Het voelde als verraad. In de herfst ging Ludger terug naar Utrecht voor onderricht aan de domschool. De Friezen sloten zich aan bij de tweede grote opstand van de Saksen, waardoor Ludger zijn werk in het noorden tijdelijk moest staken.

Ludger preekt bij de Ems

Ludger preekt bij de Ems

Ludger ontmoet Karel de Grote

Ludger ontmoet Karel de Grote

Onderbreking voor een reis naar Italië

In 784 trok hij zich in Utrecht terug en reisde vervolgens met zijn broer naar Rome en Monte Cassino, waar hij ruim twee jaar in de beroemde abdij van Benedictus verbleef. Dat heeft zijn niet geringe opleiding en vorming verder verdiept. Daar heeft hij, denkt men, Karel de Grote ontmoet. Na zijn terugkeer trok hij tot 792 in het noorden weer werkend rond, totdat hij daar opnieuw moest uitwijken. Een dringend verzoek van Karel de Grote om bisschop van Trier te worden legde hij naast zich neer.